ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Иргэн Та АЙМАГ,НИЙСЛЭЛ,СУМ,ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН БОЛОН ДАХИН сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.