Иргэн Та Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 10,19 дүгээр тойрогт явагдах дүүргийн ИТХ-ын дахин сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь зөвхөн өөрт холбогдох мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Иргэн Та сонгогчдын нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдсэн эсэхээ шалгана уу.